Hem

Jaktakuten erbjuder snabb hjälp till markägare på landsbygden som upplever problem med markskador orsakade av vildsvin. Vår verksamhet pågår året om och antalet uppdrag har ökat stadigt sedan starten 2010

 

Som det ser ut just nu ökar vildsvinsstammen snabbt. Det rapporteras om god tillgång på gris långt upp i de mellersta delarna av landet och etableringen i nya områden går fort. Nu är det viktigt att hålla efter vildsvinen innan de blir för många och till sist allt för svåra att hantera. Ofta uppstår problem i utsatta områden genom omfattande markskador och ett ökat antal viltolyckor men genom att öka jakttrycket så snart de upptäcks kan man komma till rätta med problemen.

Många vill inte ha "folk springandes" på sin mark. Det respekterar vi och därför är det viktigt att vi redan under planeringsfasen kommer överens om hur insatsen skall genomföras där du som uppdragsgivare själv bestämmer när vi får uppehålla oss på din mark. När det blir rätt från början brukar det resultera i goda relationer där vi kan vara behjälpliga under en längre tid om det krävs för att komma tillrätta med viltskadorna.

Vi arbetar med fokus på säkerhet och etik och har den utrustning och kunskap som krävs för att göra ett bra jobb.

Hundarna vi använder oss av till jakt och eftersök är Grå- och Jämthundar, Karelare samt Wachtlar.

Svenska Jägareförbundet och LRF uppmuntrar den här typen av samarbete mellan markägare och jägare.

Du kan läsa mer om det här på LRF:s och Svenska Jägareförbundets respektive hemsidor.

Det finns även andra djur och fåglar som ställer till med skador, förstör skörden, uppträder störande eller blir en sanitär olägenhet. Genom jakt under ordinarie jakttid eller sk. skyddsjakt kan vi decimera antalet och på så vis helt eller delvis komma till rätta med problemen. Gäss som förstör betesvallar och odlingar har även de ökat under senare år.

 

Kontakta oss via telefon, mail eller formuläret här på sidan för mer information.

Klicka på kontakt för mer information om oss och våra kontaktuppgifter.

27 juni 2018 kl 20:11

Nyheter

Sidan är uppdaterad.

 

Skyddsjakt på vildsvin är numera vår huvudsysselsättning.

 

Vi hyr ut elstängsel, skjutstegar och foderautomater.

 

Erbjuder rådgivning och förebyggande åtgärder.

 

Innehar hundar speciellt tränade för jakt och eftersök.

Kontakta oss på telefon 070-4546800

© All rights reserved by jaktakuten.se 2018